Przetwarzanie danych osobowych

Szanowni Państwo, w dniu 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORDO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z powyższym, chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, oraz o zasadach, na jakich to się odbywa po dniu 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Karolina Kaczmarek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KA-Projekt Karolina Kaczmarek z siedzibą
  w Poznaniu, ul. Maksymiliana Jackowskiego 22, 60-511 Poznań, wpisana
  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalność Gospodarczej (CEiDG), legitymująca się numerem NIP: 7842245645 oraz numerem REGON: 364867263.
 2. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. przygotowania i przedstawienia oferty dotyczącej produktów Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Państwa zgoda, do momentu jej skutecznego odwołania,
  2. wykonania umowy i wykonania usług oferowanych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;
  3. finansowo–księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art. 74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
  4. obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
  5. prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
  6. marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu co do przetwarzanie danych;
 3. W związku z celami, o których mowa powyżej, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, dostawcy usług doradczych, księgowych, kancelarii prawnych.
 4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiadają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu. W powyższej sprawie proszę o kontakt wysyłając wiadomość e-mail na adres: RODO@LUCHT-LHZ.PL
 5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 6. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.