Elektryczne ogrzewanie podłogowe — etapy montażu krok po kroku

Jedną z zalet, którym wyróżnia się ogrzewanie elektryczne, jest prosty i szybki montaż. Za najłatwiejsze do zamontowania uznawane jest ogrzewanie elektryczne podłogowe w postaci mat grzewczych. Na siatce z włókna szklanego o szerokości około 50 cm na stałe zamocowane są przewody grzejne, które zapewniają moc jednostkową 150 lub 170 W/m2. Maty grzewcze sprzedawane są jako zestawy o określonej mocy. Nie można ich ani skracać, ani wydłużać, dlatego ważne jest dokładne określenie potrzebnej mocy, jaką ma mieć ogrzewanie elektryczne.

Krok 1. Planujemy ogrzewanie elektryczne

Ogrzewanie elektryczne podłogowe może zapewniać komfort cieplny w całym domu albo w wybranym pomieszczeniu, będąc uzupełnieniem innego systemu grzewczego. W każdym przypadku należy zrobić projekt. Określona w nim będzie potrzebna moc grzewcza, a także rozmieszczenie elementów, z których składa się ogrzewanie elektryczne. Należy przy tym pamiętać, że ogrzewanie elektryczne podłogowe nie może być ułożone pod elementami stałej zabudowy, takimi jak szafy, ciąg kuchenny, wanna czy brodzik łazienkowy.

W projekcie powinny być wyznaczone miejsca montażu czujnika temperatury podłogi i puszki instalacyjnej. To z niej zasilane będą kable lub maty grzewcze, a także poprowadzone przewody do czujnika podłogowego.

Uwaga! Jeśli ogrzewanie podłogowe elektryczne ma być zamontowane w łazience, wtedy podczas jego planowania trzeba uwzględnić strefy bezpieczeństwa i wynikające z tego ograniczenia.

Krok 2. Przygotowujemy pomieszczenie

Przed rozłożeniem mat lub kabli grzewczych trzeba przygotować podłoże. Powierzchnia pod ogrzewanie podłogowe elektryczne musi być równa, gładka i czysta. Często do wyrównania podłoża stosuje się wylewki samopoziomujące. Ważne jest to, by każda powierzchnia przygotowywana pod ogrzewanie podłogowe, była wykonana z materiałów elastycznych lub z dodatkiem plastyfikatorów i w odpowiedni sposób zagruntowana.

Kolejnym krokiem jest wykonanie w ścianie otworu na puszkę instalacyjną. Zwykle umieszcza się ją 1,1-1,4 m nad podłogą. Wykonuje się bruzdy na przewody elektryczne: w ścianie od puszki pionowo w dół, a w podłodze na długość 50-60 cm prostopadle do bruzdy ściennej. W zagłębieniu w podłodze zostanie umieszczona rurka ochronna z czujnikiem temperatury. Bruzdy ścienne muszą być na tyle szerokie, aby ukryć dwa przewody ułożone w niezależnych rurkach – do czujnika podłogowego i zasilający ogrzewanie elektryczne podłogowe,

W przygotowanych miejscach montuje się puszkę instalacyjną i rurkę osłonową z czujnikiem temperatury podłogi. Przewód od czujnika podłogowego doprowadza się do puszki.

Uwaga! Na etapie rozprowadzania instalacji elektrycznej w domu lub mieszkaniu do planowanego miejsca montażu puszki instalacyjnej trzeba doprowadzić przewód zasilający o zalecanym przekroju 3 x 2,5 mm². Ogrzewanie elektryczne podłogowe wymaga standardowego zasilania jednofazowego

~230V 50 Hz.

Krok 3. Montujemy maty i kable grzewcze

W pierwszej kolejności powinno się sprawdzić, czy elementy grzejne nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu. W tym celu wykonuje się pierwszy obowiązkowy pomiar rezystancji z wykorzystaniem miernika elektrycznego.

By mata grzewcza była dopasowana do kształtu pomieszczenia, można ją zawinąć prostopadle, równolegle, albo szerokim łukiem. W tym celu konieczne jest przecięcie siatki, ale pod żadnym pozorem nie może zostać naruszony zamontowany na niej kabel grzewczy. Fragmenty maty grzewczej nie mogą zachodzić na siebie, przewody nie mogą się ze sobą stykać.

Kable grzewcze układa się zgodnie z projektem i mocuje do podłoża za pomocą taśmy. W bruździe ściennej układa się rurkę osłonową z przewodem zasilającym ogrzewanie elektryczne, a jego koniec wyprowadza w puszcze instalacyjnej. Na tym etapie zaleca się wykonanie drugiego pomiaru rezystancji element grzewczego.

Uwaga! Podczas układania maty lub kabla grzewczego, należy zwrócić szczególną uwagę, aby czujnik podłogowy znajdował się dokładnie w równej odległości od sąsiadujących kabli grzewczych.

Krok. 4. Układamy posadzkę na ogrzewanie elektryczne

Po ułożeniu kabli i mat grzewczych na wyznaczonej powierzchni przykrywa się je zaprawą klejową. Można stosować tylko zaprawy elastyczne, najlepiej z atestem do stosowania w ogrzewaniu podłogowym.

Klej rozprowadza się pacą z tworzywa, bo metalowa może uszkodzić izolację kabla grzewczego. Warstwa kleju nie powinna przekraczać 1,5 cm.

Podłogę, w której zainstalowano ogrzewanie elektryczne podłogowe, najczęściej wykańcza się płytkami ceramicznymi lub kamiennymi, ponieważ to one najlepiej przewodzą ciepło. Dostępne są też maty grzewcze pod panele podłogowe.

Wybierając materiał wykończeniowy podłogi, a także klej i fugi trzeba sprawdzić czy jest dopuszczony do stosowania na ogrzewanie podłogowe. Po ułożeniu posadzki powinien zostać wykonany trzeci obowiązkowy pomiar rezystancji element grzewczego.

Uwaga! Należy unikać czyszczenia fug ostrymi narzędziami, aby nie uszkodzić przewodów grzejnych.

Krok 5. Montujemy regulator temperatury

Ostatnim etapem prac jest montaż regulatora temperatury ogrzewania elektrycznego. Umieszcza się go w puszcze instalacyjnej, do której doprowadzono już przewody zasilające. Regulator temperatury montuje się zgodnie z wytycznymi producenta. Nowoczesne modele z funkcją sterowania bezprzewodowego mogą wymagać konfiguracji aplikacji mobilnej.

Pierwsze uruchomienie jest zalecane po upływie 21 dni od daty instalacji. Ten czas jest konieczny do całkowitego wyschnięcia kleju. Regulator temperatury ustawia się na około +18oC, a następnie przez kolejne 2-3 dni stopniowo podnosi temperaturę o 2–3 ºC dziennie.

Pamiętaj, montując ogrzewanie elektryczne podłogowe!

  • Przy montażu ogrzewania elektrycznego trzeba przestrzegać zaleceń producenta, a także wytycznych projektanta systemu grzewczego.
  • Połączenia z instalacją elektryczną może wykonać jedynie elektryk z odpowiednimi uprawnieniami.
  • Ogrzewanie elektryczne podłogowe powinno się uwzględnić na etapie projektowania instalacji elektrycznej, konieczne jest wydzielenie osobnego obwodu i zastosowanie zabezpieczeń w postaci wyłączników różnicowoprądowych i nadprądowych