Regulator manualny, pokrętło z boku pieca

 • Płynna regulacja temperatury w zakresie 5-30°C
 • Tryb włączania / wyłączania
 • Zielona dioda świeci się – do termostatu dochodzi napięcie
 • Zielona oraz czerwona dioda świeci się – zasilanie dociera zarówno do termostatu i do elementów grzejnych / ceramicznych wkładów Magmatic

Regulator temperatury programowalny, tygodniowy TDI – wyświetlacz LCD

 • Możliwość programowania temperatury w pomieszczeniu 24h /7d
 • Funkcja “otwartego okna” – wykrywa otwarte okna i automatycznie odpowiednio kontroluje temperaturę
 • Funkcja samouczenia się – inteligentnego startu: osiąga ustawioną temperaturę w pożądanym czasie (np. o 6:30 w łazience powinno być ciepło 21 °C)
 • Temperatura ekonomiczna: domyślne ustawienie Economy to 3,5 stopnia niższe niż ustawienie komfortu.
  Ustawienie ekonomiczne można ustawić o 10 ° C poniżej temperatury komfortu.
 • Tryb timera / podbicia temperatury:
  Ta funkcja doładowania może być wykorzystana do pominięcia trybu programowania.
 • Temperaturę można ustawić w zakresie od 5 ° C do 30 ° C  od 30 minut do 72 godzin.
 • Ochrona przed mrozem:
  Temperaturę zabezpieczenia przed zamarzaniem można ustawić w zakresie od 5 °C do 15 °C.
 • Inne funkcje:
  • Funkcja blokowania klawiatury
  • Tryb wakacyjny – grzejnik można ustawić na „OFF” na czas wakacji
  • Ustawienie limitu czasu podświetlenia – można ustawić limit czasu podświetlenia

Regulator programowalny tygodniowy DSM z możliwością sterowania przez telefon za pomocą aplikacji LHZ APP.

Wszystko pod kontrolą: Ustaw indywidualne temperatury i czasy dla każdego grzejnika

 • Możliwość kontroli i regulacji temperatury oraz czasu pracy grzejników w swoim domu (aplikacja LHZ APP lub na https://smartcontrol.lucht-lhz.de/)
 • Łatwa instalacja – połączenie sieciowe wszystkich urządzeń „DSM” za pomocą jednej bramki DSM Smartbox
 • Funkcja „poza domem”: za pomocą jednego polecenia wszystkie urządzenia są kontrolowane przez indywidualnie ustawione temperatury
 • Funkcja “otwartego okna” – wykrywa otwarte okna i automatycznie odpowiednio kontroluje temperaturę
 • Funkcja automatyczna – wykrywa obecność i nieobecność i dostosowuje się do zapotrzebowania na ciepło
 • Funkcja samouczenia się – inteligentnego startu: osiąga ustawioną temperaturę w pożądanym czasie (np. o 6:30 w łazience powinno być ciepło 21 ° C)